מיגרנה 11.10.2021

תזמון וסבילות לתגובה לנוגדן ארנומאב במטופלים עם מיגרנה כרונית

ניתוח משנה של תוצאות ניסוי קליני מדגים את החשיבות לבחינת תוצאי טיפול במיגרנה לאחר שלושה חודשים

כאב ראש, מיגרנה. אילוסטרציה

ארנומאב הוא נוגדן חד שבטי המכוון כנגד רצפטור CGRP - Calcitonin gene-related peptide - ומשמש כטיפול מניעתי במיגרנה. מטרת המחקר היתה להעריך דפוסי זמן של תגובה לטיפול עם ארנומאב במטופלים עם מיגרנה כרונית, בייחוד את תגובת ימי המיגרנה החודשיים (monthly migraine days).

מחקר זה היה מחקר אשר ביצע ניתוח משנה לנתונים מניסוי קליני מבוקר עם סמיות לבדיקת היעילות של ארנומאב למניעת מיגרנה כרונית (≥15 ימי כאב ראש בחודש, כולל ≥8 ימי מיגרנה בחודש) שארך 12 שבועות וכלל השוואה לקבוצת ביקורת שטופלה עם אינבו. התפרצות ההתקפים וקיומם הרציף הוערכו בהתאם לירידה בימי מיגרנה חודשיים מזמן הבסיס על פי הקטגוריות הבאות: תגובתיים (50%≥ ירידה), תגובה חלקית (30%≥ ו-50%>) או חסרי תגובה (30%>).

תוצאות המחקר הדגימו כי בקרב הקבוצה שטופלה עם ארנומאב 140 מ"ג (187 מטופלים), 54% (101/187) השיגו תגובה בכל חודש במהלך המחקר כאשר הזמן החציוני להתחלה של תגובה חודשית עמד על חודש. שיפור זה נשמר ברוב המטופלים כל עוד התמידו בטיפול.

עוד נמצא כי תגובה ראשונית הושגה לאחר החודש הראשון ב-28.3 מהמטופלים (53/187) אשר מתוכם 69.8% (37/53) שימרו תגובה זו בחודש השני והשלישי. על אף שמטופלים רבים הגיבו לטיפול בשלבים מוקדמים, חלק מהמטופלים היו זקוקים לטיפול ארוך יותר על מנת להגיע לתגובה כאשר (27/34) 79.4% מהמטופלים עם תגובה חלקית ו-21.0% (21/100) מחסרי התגובה השיגו לבסוף תגובה. תוצאות דומות נצפו בקבוצה שטופלה עם ארנומאב 70 מ"ג (188 מטופלים).

מחקר זה מדגים כי חלק הארי של המטופלים אשר טופלו עם ארנומאב והשיגו תגובה ראשונית במהלך החודש הראשון שימרו את מצבם. מנגד, מטופלים רבים הציגו תגובה לטיפול רק בשלבים מאוחרים יותר ללא המשכת הטיפול. מידע זה תומך בהמלצות להעריך את תוצאי הטיפול לאחר שלושה חודשים של טיפול מניעתי למיגרנה.

מקור:

Tepper S. et al. Headache (2021). https://doi.org/10.1111/head.14193

נושאים קשורים:  מיגרנה,  ארנומאב,  מחקרים,  כאב ראש
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות